Plàstics Reciclats

Com a experts en plàstics assumim que, avui dia, la solució passa per una correcta gestió de les deixalles, tant postindustrials com postconsum. La majoria dels fabricants sensibles a aquest problema ja tenen productes 100% reciclats, cosa que ens permet conjugar les necessitats de plàstics avançats amb un molt baix impacte mediambiental.

 

A UNIPLASTIC, COMPTEM AMB EL SEGÜENTS
PLÀSTICS RECICLATS:

PVC

R-PVC

Diversos % reciclat post industrial

PET

R-PET

Diversos % reciclat Post industrial
(Smart-Cycle) 100%Reciclat Post Consum

PP

PP-R100

100% reciclat post industrial

Mereixen menció a part, els anomenats plàstics biodegradables (PLA-PHA). Al nostre entendre i, molt a pesar nostre, els anomenats bioplàstics encara no són una solució. Aquests productes, per complir el cicle de biodegradabilitat, requereixen de condicions de temperatura, humitat, etc., que no existeixen en el nostre medi ambient de manera natural,  per la qual cosa es mantenen com un plàstic més si no es reciclen a plantes especials i és per això que no poden ser reciclats amb altres plàstics, a més, per ser fabricats es requereix d’una producció agrícola específica la qual cosa afecta, alhora, en el preu de la matèria primera agrícola.