INDÚSTRIA GRÀFICA DEL PLÀSTIC

A diferència del paper, el plàstic no és un material que absorbeix la tinta. Per aquest motiu, el més freqüent és utilitzar tintes polimèriques que cristal·litzen davant l’exposició de radiació ultravioleta. Aquest tipus d’impressió requereix que la superfície del plàstic tingui una tensió superficial determinada. En el cas del PET i el PP habitaulment se sotmet al tractament corona o bé se li aplica algun primer. tots dos tractaments tenen una vida útil determinada. En el cas del PVC normalment no cal. les làmines de plàstic es venen escairades per al seu correcte ús en impressions amb alimentació automàtica, com ara l’òfset.

  • Offset UV

Làmines de plàstic. Habitualment per a tiratges d’alt volum d’unitats Qualitat d’impressió molt alta

  • Serigrafía

Làmines de plàstic i volums menors molt habituals en grans formats. Normalment s’utilitza per a impressions menys exigents

  • Flex UV

Bobines de plàstic. Habitualment per a grans volums d’impressió en tiratge continu. Molt habitual al sector d’etiquetes. Qualitat d’impressió alta

  • Digital UV 

En làmines (digital flat bed) i bobines (impressió en continu) Habitual en petits tiratges. Qualitat d´impressió molt alta.

  • Buitgravat

Bobines de plàstic. Habitualment per a grans volums d’impressió en tiratge continu. Qualitat d’impressió mitjana/alta