PACKAGING

Classifiquem el packaging a primari, secundari i terciari a Uniplastic som especialistes en els dos primers. El packaging en plàstic es caracteritza per millorar el packaging convencional, per exemple, en cartró, ja que conjuga dues funcions: Una operativa, en tant que permet contenir productes (food, béns corrents, etc) i una altra, la més rellevant, la protecció del producte, ja que permet allargar la seva vida útil (mitjançant atmosfera controlada, barreres O², UV, Llum, etc) Aquest avantatge competitiu és el més valorat perquè els productes duren més temps, es mantenen més frescos i en millor condicions de consum. Cal ressenyar que en el cas del packaging secundari, a més, permet combinar el disseny amb el primari: seria el cas del flascó de perfum combinat amb el seu estoig transparent o imprès. Aquest binomi permet fer campanyes de màrqueting més ben dissenyades i més efectives.

 • Packaging Primari

L’embalatge primari és el tipus d’embalatge que està en contacte directe amb els productes, s’encarrega de protegir-los i mantenir-ne les característiques idònies. per exemple l’ampolla d’aigua fabricada amb PET (verge o recilcat) per blow moulding.

 • Packaging Secundari

L´embalatge secundari és aquell que s´encarrega d´agrupar i/o contenir producte prèviament empaquetats. Un exemple seria el blister que conté 6 ampolles daigua.

 • Packaging Terciari

El packaging terciari és aquell que agrupa i suporta els embalatges secundaris per evitar que es produeixin danys durant el maneig, dipòsit i transport de la càrrega. Inclou el film de protecció, els fleixos, etc.

  TÈCNIQUES DE FABRICACIÓ D’ENVASOS

  ENVASOS TERMOFORMATS
  ENVASOS D'INJECCIÓ
  INJECCIÓ IML
  ENVASOS MECANITZATS

  El termoformat és un procés industrial que es fa servir per fabricar múltiples productes (entre ells envasos) a gran velocitat ia un preu relativament barat. El procés consisteix a escalfar una làmina d’un plàstic com el PET i col·locar-la en un motlle alhora que s’aplica buit i pressió per donar lloc a una làmina termoformada o bombolla.

  Hi ha 2 mètodes principals de termoconformat: per buit i per pressió.

  El termoconformat per buit utilitza calor i pressió (creada per buit) per modelar les làmines de plàstic en un producte final. Quan la làmina entra a la zona del motlle, s’utilitza una mena d’aspiradora que crea buit, fent així que hi hagi gran pressió i es pugui modelar.

  El termoconformat per pressió és força semblant a la tècnica per buit. La diferència és que un pistó ajuda a generar pressió extra amb què es poden generar envasos amb característiques que necessiten molta més precisió i d’una manera més ràpida.

   

  La injecció del plàstic és un procés mitjançant el qual la matèria primera (termoplàstic) es fon per efecte de la calor en una màquina anomenada injectora. Quan el material es troba fos, la màquina l’injecta dins de les cavitats buides d’un motlle amb una determinada pressió, velocitat i temperatura.

  Quan transcorre cert temps, el material es refreda i es torna sòlid, adquirint la forma de les cavitats del motlle on es troba, donant lloc a les peces de plàstic definitives

  El principi fonamental de l’immoulding o IML en envasos és fusionar una etiqueta prèviament impresa en un motlle d’injecció de plàstic aconseguint un producte únic amb una etiqueta no removible a l’interior.

  Materials: El material més utilitzat és el polipropilè (PP) encara que també es pot fabricar en altres polímers. En envasos habitualment s’imprimeixen en flexo o òfset i varien entre les 50μm i les 120μm sense càrrega electrostàtica.

  Els tipus de PP que s’utilitzen per a la fabricació d’etiquetes depenen de l’envàs. En envasos petits (tipus iogurt) habitualment es fa servir BoPP polipropilè biorientat (BoPP) i en alguns casos polipropilè orientat (oPP). Normalment els contenidors de major volum i les tapes es fan en PP cast, aquest tipus de polipropilè es fabrica mitjançant calandres i, a diferència del BoPP o l’oPP, no s’estira en la seva fabricació, per la qual cosa en ser injectats tensiona menys i les tapes són més planes.

  A Uniplastic disposem de solucions de pàstiques òptimes que s’adapten a tot tipus d’envasos i funcionalitats.

  Procés: Un cop impresa, l’etiqueta s’insereix dins del motlle. Per fixar-la al lloc desitjat, se us dóna una petita càrrega electrostàtica perquè s’adhereixi al lloc seleccionat. És aleshores quan s’inicia el procés d’injecció. El resultat final és un envàs amb una etiqueta no removible producte de la fusió del plàstic injectat amb lʻetiqueta.

  Avantatges: Aquest tipus d’envasos tenen molts avantatges respecte a l’envàs injectat convencional, no només pel que fa al disseny sinó també pel que fa a les propietats addicionals que pot oferir el producte gràcies a les barreres que s’hi poden afegir: O², UV, Llum, o la combinació de totes. Alguns dels nostres productes poden tenir fins a 7 capes diferents que aporten diferents propietats. La barrera O² permet que la vida útil del producte sigui més duradora. La barrera llum pot millorar l?aspecte del producte, la barrera UV  manté les propietats del producte en condicions òptimes.

  IML per a no envasos: La tècnica de l’IML no és exclusiva per a la fabricació d’envasos. Hi ha altres aplicacions de major volum en què també són molt habituals, com per exemple la personalització de mobiliari, cadires, etc habituals als punts de vendes (POS). Un exemple són les taules i les cadires personalitzades amb la imatge d’una marca de refrescos que trobem a les terrasses dels bars. Habitualment es fabriquen al PP Cast de més gruix, fins a 300μm i es poden imprimir en serigrafia.

  En la fabricació d’estoigs normalment s’utilitzen fulles de PET, PP o PVC. (tots en versions reciclades). Aquests fulls es poden imprimir, normalment a Offset UV, digital, serigrafia, etc. i un cop impreses s’encunyen, es pleguen i se segellen mitjançant diferents tècniques (encolat, ultra sons, alta freqüència…)

  Atès que l’estoigeria és un envàs secundari, és a dir, que conté un envàs primari, quan utilitzem làmines transparents que deixen veure el producte al seu interior, per exemple un estoig d’un perfum, permet que els dissenyadors puguin combinar el màrqueting de producte del envàs primari amb el del secundari.

  L’elecció de cada plàstic depèn de les funcionalitats i del tipus de mecanització a què es vulgui sotmetre. Per exemple, el PP és menys transparent però més resistent i amb menor pes el PET i el PVC són molt transparents però més rígids i pesats etc. Abans d’escollir el producte cal tenir en compte les tècniques del segellat que utilitzareu ja que no és el mateix, per exemple, la utilització de l’alta freqüència en PET o PVC, o l’ús de cues de base de Poliuretà PUR ( hot melt).

  A Uniplastic us podem ajudar a seleccionar els plàstics més idonis depenent del propòsit.